Rubriky
Stavební legislativa Stavební procesy

Územní souhlas a vše, co o něm potřebujete vědět

Pokud máte v plánu postavit rodinný dům, pravděpodobně jste narazili na termín územní souhlas. V podstatě jde o první (zjednodušené) povolení, které potřebujete, abyste mohli svůj domov (případně jiný stavební projekt) umístit na určitý pozemek. Pro získání je rozhodující, že je váš projekt považován za “nekonfliktní“, což znamená, že s ním souhlasí sousedé i dotčené úřady. Územní souhlas je tedy základním krokem, který vám otevírá cestu k dalším fázím projektu (ohlášení stavby nebo žádost o stavební povolení). V tomto článku si podrobněji přiblížíme co je to územní souhlas a jaká dokumentace je potřebná pro jeho získání, aby mohl váš stavební projekt začít vyrůstat z papíru do reality.

Ženská ruka držící bílý dřevěný domek na louce při krásném západu slunce
Bez územního souhlasu nemůžete váš stavební projekt ohlásit nebo požádat o vydání stavebního povolení. Zdroj obrázku: stock.adobe.com

Územní souhlas vs. územní rozhodnutí

Předtím než se ponoříme do detailů týkajících se dokumentace, upřesníme si rozdíl mezi územním souhlasem a územním rozhodnutím. Přestože se může zdát, že se jedná o totéž, není tomu tak.

Územní rozhodnutí se vydává ve veřejném zájmu a je potřeba ho získat v případech, kdy se realizují větší stavební projekty, jako jsou nové budovy, významné rekonstrukce nebo změny územního využití. Na druhé straně územní souhlas se týká menších úprav a změn územního využití.

Územní souhlas tedy potřebujete získat například při stavbě verandy (do rozměrů rodinného domu), nádrže na vodu (do 1 000 m3), oplocení pozemku nebo garáže. Pokud si chcete postavit bazén pro rodinou rekreaci nebo skleník (do velikosti 40 m2) územní souhlas (ani rozhodnutí) pro tyto stavby nepotřebujete.

Dokumentace potřebná pro územní souhlas

Pro získání územního souhlasu je klíčové předložit komplexní soubor dokumentů, které doloží záměr stavby a zabezpečí soulad s platnými právními předpisy. Běžně bývají vyžadovány tyto dokumenty:

 • Vyplněná žádost – žádost si vyzvednete na stavebním úřadě nebo si stáhnete vzor žádosti online.
 • Popis stavby nebo zásahu – obsahuje popis projektu včetně výkresů a fotografií, které dokládají stavební záměr.
 • Mapy a plány – obsahují plán lokality, plány stávajícího i navrhovaného stavu včetně umístění a rozměrů.
 • Technická zpráva – jedná se o detailní technickou zprávu o stavbě včetně technických specifikací a postupů.
 • Doklad o vlastnictví pozemku – kupní smlouva nebo výpis z katastru nemovitostí se dokládá v případech, kdy není možné ověřit vlastnická práva pomocí vzdáleného přístupu v katastru nemovitostí.
 • Souhlas vlastníka pozemku – dokládá se pokud pozemek není váš.
 • Seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám – dokládá se v případě, že nejste vlastníky pozemků/staveb.
 • Souhlas osob, které mají vlastnická (nebo jiná) práva k sousedním pozemkům – souhlas s navrhovaným záměrem se vyznačuje na situační výkres.
 • Plná moc – musí být doložena v případě, že někoho zastupujete.
 • Stanovisko dotčených orgánů – například ochrana přírody a krajiny, vod, ovzduší, památková a veterinární péče, požární ochrana apod.
 • Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury – jedná se především o napojení na vodu, kanalizaci, elektřinu, plyn apod.
Koncepce stavebnictví a stavebního povolení s obytnou oblastí, katastrální mapou, obecným územním plánem a modelem dřevěného obytného domu
Popis projektu (včetně výkresů)e jedním z důležitých dokumentů, které je potřeba k žádosti o územní souhlas přiložit. Zdroj obrázku: stock.adobe.com

Proces získání územního souhlasu

O územní souhlas musíte zažádat na stavebním úřadě v místě, pod které spadá pozemek, na kterém máte v plánu stavbu realizovat. Proces získání územního souhlasu zahrnuje několik kroků:

 1. Podání oznámení o záměru (žádosti) – stavebník nebo investor podává žádost o územní souhlas na příslušném stavebním úřadě.
 2. Předložení projektové dokumentace – komplexní projektová dokumentace, která obsahuje veškeré potřebné informace a plány.
 3. Projektové řízení – během řízení stavební úřad prověřuje projektovou dokumentaci (v případě potřeby může požadovat dodatečné úpravy nebo doplňky).
 4. Ověření shody s právními předpisy – stavební úřad ověřuje, zda je záměr v souladu s platnými právními předpisy.
 5. Vydání územního souhlasu – po splnění všech požadavků vydá stavební úřad územní souhlas.

Po obdržení územního souhlasu máte omezený čas na to, abyste pokročili na další úroveň a získali druhý stupeň povolení. To znamená, že do skončení jeho platnosti je třeba, abyste pokročili k nahlášení plánované stavby nebo k podání oficiální žádosti o vydání stavebního povolení. Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání a jeho dobu platnosti nelze prodloužit.

V případě, že není možné udělit územní souhlas, dojde ke změně procesu a přichází na řadu klasické územní řízení (výsledkem je územní rozhodnutí), při kterém je třeba počítat s prodlouženou dobou zpracování (obvykle přesahuje 30 dnů). Pozitivní je, že není potřeba podávat novou žádost – dokument s usnesením o zahájení územního řízení vám zašle stavební úřad.