Rubriky
Dozor na stavbě

Víte, proč investovat do autorského dozoru na vaší stavbě?

Klíčem k úspěšnému stavebnímu projektu, je náležitý dohled nad procesem realizace. Autorský dozor hraje zásadní roli při zajištění kvality a bezpečnosti stavby. Jeho hlavním úkolem je sledovat, zda se stavba řídí projektovou dokumentací a technickými předpisy. V tomto článku se dozvíte, jakou roli a odpovědnost má autorský dozor, jaký je jeho přínos a také cena.

Podnikatel sleduje týmovou práci podnikatelů na stavbě z cihel.
Náležitý dohled nad realizací stavby je klíčem k úspěchu. Zdroj obrázku: stock.adobe.com

Kdo je autorský dozor

Autorský dozor je odborný dozor prováděný samotným autorem projektu, což bývá architekt nebo projektant. Jeho hlavním úkolem je sledovat, zda se stavba provádí v souladu s projektovou dokumentací a technickými předpisy. Jako autor projektu má nejhlubší znalost o zamýšleném díle, což mu dává ideální předpoklady k řádnému dohledu nad správným provedením stavby. Autorský dozor se účastní kontrolních dní a má oprávnění zapisovat do stavebního deníku.

Za co všechno autorský dozor zodpovídá

Autor projektu nese na svých bedrech velkou zodpovědnost za celý proces realizace. Jeho úkolem není pouze navrhnout kvalitní projekt, ale také dohlížet na jeho uskutečnění a zajistit, že se dodržují stanovené normy a předpisy. Jeho role zahrnuje dohlížení na dodržování projektových specifikací a kontrolu plnění stanovených podmínek. Je schopen reagovat na případné problémy a řešit je včas tak, aby minimalizoval jejich negativní dopad. Každá změna, která by ovlivnila původní projekt, musí být schválena právě autorským dozorem.

Autorský dozor zastává také roli poradce investora, především co se týče stavebních postupů a výběru stavebního materiálu. Pokud je třeba, může během výstavby upravit nebo změnit projekt tak, aby odpovídal aktuálním požadavkům investora.

Dále poskytuje autorský dozor podporu stavbyvedoucímu, aby měl lepší porozumění projektu a jeho zamýšlené podobě. Jeho úkolem je v tomto případě zajistit, správné pochopení všech detailů projektu, aby realizace probíhala přesně podle záměrů autora.

Architekt a inženýr si prohlížejí projekt na střeše postavené kanceláře.
Autorský dozor podporuje stavbyvedoucího a zajišťuje, že realizace odpovídá záměrům autora Zdroj obrázku: stock.adobe.com

Nutnost nebo investice?

V České republice je autorský dozor povinný zejména u staveb veřejného sektoru nebo u projektů s vyšším stupněm náročnosti. Nicméně také u menších staveb je doporučeno mít autorský dozor, aby byla zajištěna co nejvyšší kvalita realizace.

Autorský dozor hraje zásadní roli při zajišťování kvality a bezpečnosti stavby. Zároveň pomáhá minimalizovat riziko chyb a nežádoucích situací, které by mohly vést k dodatečným nákladům a zpoždění projektu. Jinými slovy, díky autorskému dozoru si můžete ušetřit spoustu starostí a zbytečných nákladů, které se mohou vyšplhat i do výše statisíců korun.

Cena za autorský dozor

Cena se odvíjí od rozsahu a náročnosti projektu. Může být stanovena jako pevná částka za celou dobu dozoru, případně jako sazba za jednotlivé návštěvy na staveništi. Další variantou (která je spravedlivá pro obě dvě strany) je stanovení hodinové sazby a případně sazby za ujetý kilometr.

Přestože celková cena za autorský dozor může být považována za nákladnou investici, je důležité si uvědomit, že kvalitní dozor přináší dlouhodobě vyšší hodnotu v podobě eliminace chyb a předcházení komplikací, což znamená značnou úsporu nákladů na případné opravy (která může mnohonásobně převýšit cenu za autorský dozor).

Díky investici do autorského dozoru získáte cenného spojence pro realizaci vaší stavby. S jeho pomocí se vyhnete potenciálním komplikacím, minimalizujete možnost chyb/problémů a dosáhnete vysoké kvality výsledné stavby. Je to investice, která se vám několikanásobně vrátí nejen v podobě ušetřených nákladů na případné opravy, ale také v podobě ušetřených starostí a budoucích komplikací, což je k nezaplacení.