Rubriky
Stavební legislativa Stavební procesy

Vše, co potřebujete vědět o stavebním povolení

Chystáte se na stavební projekt? Než se pustíte do stavby nové budovy, rekonstrukce nebo demolice, nezapomeňte na klíčový prvek – stavební povolení.

V našem průvodci vám poradíme, jak získat stavební povolení bez stresu a s lehkostí. Získáte informace o tom, co stavební povolení znamená, proč je nezbytné a jaký postup je třeba dodržet pro jeho získání.

Architektonické plány budovy s malým modelem domu na pláncích, tužka, pravítko a zápisník
Stavební povolení je často nezbytný dokument, bez kterého není možné legálně realizovat stavební projekt. Zdroj obrázku: stock.adobe.com

Potřebuji pro svou stavbu stavební povolení?

Pokud plánujete stavební práce, jako je novostavba, rekonstrukce nebo demolice, pravděpodobně budete potřebovat stavební povolení. Stavební povolení je nutné zařídit pro stavby se zastavěnou plochou větší než 150 m², nebo pro stavební úpravy, které zasahují do nosných konstrukcí domu či jiného objektu. Mezi stavby, k jejichž realizaci potřebujete stavební povolení, patří také ty, které mají významný dopad na životní prostředí, infrastrukturu nebo bezpečnost.

Pokud plánujete jen menší úpravy nebo stavební práce, jako jsou například opravy fasád, výměna oken nebo vnitřní úpravy, v takovém případě stačí pouze ohlásit stavbu na stavebním úřadě.

Co je stavební povolení a proč je důležité

Stavební povolení je oficiální dokument vydaný stavebním úřadem, který potvrzuje, že váš projekt splňuje veškeré právní požadavky a stavební předpisy. Tímto povolením vám úřad dává souhlas s realizací vašeho projektu.

Stavební povolení zajišťuje, že vaše stavba bude nejen bezpečná ale také legální. Dodržování stavebních předpisů chrání vás i vaše sousedy před špatnou kvalitou stavby a možnými problémy, které by mohly vzniknout v důsledku nedodržení těchto předpisů. Bez stavebního povolení také riskujete pokuty, soudní spory a dokonce i demolici vaší stavby.

Co je potřeba k získání stavebního povolení

1.     Předběžný výzkum a konzultace s odborníky

 • Architekti a projektanti – před tím, než se pustíte do procesu získání stavebního povolení, je dobré mít po svém boku kvalitního architekta nebo projektanta. Tito odborníci mají zkušenosti s přípravou projektů a jsou obeznámeni s aktuálními stavebními předpisy, takže vám poskytnou nejen cenné rady, ale také vám pomohou s přípravou potřebných stavebních plánů a návrhů.
 • Stavební inženýři – stavební inženýři vám poskytnou technické rady a také vám pomůžou s přípravou technických zpráv a posudků.
 • Právníci specializující se na stavební právo – právníci se specializací na stavební právo vám pomůžou s vyřizováním právních záležitostí, které souvisejí se stavebním povolením.

2.     Dokumentace pro stavební povolení

Abyste dostali stavební povolení, je třeba spolu s žádostí o stavební povolení předložit také potřebnou dokumentaci:

 • Kompletní projektová dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů – jedná se nejen o stavební plány a návrhy, ale také o stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.
 • Doklady o vlastnictví pozemku a budovy – při podání žádosti o stavební povolení budete muset předložit doklady o vlastnictví pozemku a budovy, na kterých se má stavba realizovat.
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • PENB – průkaz energetické náročnosti budovy
 • Stanoviska dotčených orgánů – požární ochrana, úřad územního plánování, životní prostředí, památková péče, krajská hygienická stanice apod.
 • Souhlas vlastníků sousedních pozemků a staveb
 • Stanoviska vlastníků technické infrastruktury – přípojka vody, kanalizace, elektřiny, plynu, sdělovacích kabelů apod.
 • Radonové měření na pozemku
 • Geodetické zaměření pozemku

Konkrétní požadavky mohou být různé v závislosti na typu a rozsahu stavby, a také na místních předpisech.

3.     Podání žádosti o stavební povolení

 • Příslušný stavební úřad – zjistěte si kontaktní údaje stavebního úřadu, který je pro váš projekt příslušný, a informujte se o konkrétním postupu podání žádosti.
 • Vyplnění formulářů a přiložení dokumentace – vyplňte formuláře pro žádost o stavební povolení a přiložte veškerou požadovanou dokumentaci, včetně stavebních plánů, technických zpráv a dokladů o vlastnictví.
 • Cena za vyřízení stavebního povolení – zjistěte, jaké poplatky jsou spojeny s podáním žádosti o stavební povolení, a proveďte jejich platbu.

4.      Posouzení žádosti a schvalovací proces

Stavební úřad bude kontrolovat vaši žádost a přiloženou dokumentaci, aby zjistil, zda váš projekt splňuje veškeré stavební předpisy a požadavky. V některých případech může být váš projekt předmětem veřejného projednání nebo připomínkového řízení, kde se sousedé a veřejnost mohou vyjádřit k vašemu projektu. Po úspěšném absolvování všech kroků schvalovacího procesu vám stavební úřad vydá rozhodnutí o stavebním povolení.

Muž drží dům a červený symbol zákazu NE.
Schvalovací proces je završen schválením nebo naopak zamítnutím žádosti o stavební povolení. Zdroj obrázku: stock.adobe.com

Co dělat, pokud je žádost o stavební povolení zamítnuta

Nezoufejte, není vše ztraceno. Nejprve zjistěte, proč k tomu došlo. Zamítnutí může být způsobeno různými faktory – chyby v dokumentaci, nesplnění stavebních předpisů nebo nesouhlas sousedů. Důkladně si prostudujte rozhodnutí stavebního úřadu a zjistěte, jaké jsou hlavní důvody zamítnutí.

Jakmile máte přehled o důvodech zamítnutí, přistupte k nápravě. Zkonzultujte změny s architektem, místními orgány nebo sousedy – dle vaší konkrétní situace.

Pokud jste provedli všechny nezbytné úpravy a stále se vám nedaří získat stavební povolení, můžete se proti rozhodnutí odvolat. Připravte si silné argumenty a případně kontaktujte právníka nebo odborníka na stavební právo, aby vám s dovoláním pomohl.

Chystané změny související se stavebním zákonem

Získání stavebního povolení může být náročný a složitý proces, ale s dobrou přípravou a znalostí legislativy se můžete vyhnout mnoha problémům a úskalím. Ve stavebním zákoně probíhají změny. Zásadní změnou je, že stavební zákon č. 183/2006 Sb. již není platný a je nahrazený stavebním zákonem č. 283/2021 Sb., který je platný od 29. 7. 2021 a nabývá účinnosti ke dni 1. 7. 2023. V současné chvíli je třeba brát v potaz také vyhlášku č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, která je platná pouze do 30. 6. 2023.

Pro více informací o stavebním povolení a stavebních předpisech navštivte webové stránky místního stavebního úřadu nebo se obraťte na odborníky v oblasti stavebnictví a práva.

Přejeme vám úspěšnou cestu za vaším stavebním povolením!