Hlavní funkce BULDA

Hlavní funkce aplikace BULDO

S aplikací Buldo získáte kompletní kontrolu a přehled nad všemi aspekty vaší stavební činnosti. Od evidence víceprací, přes správu dokumentace, až po koordinaci týmů a správu vybavení – vše je dostupné na jednom místě s intuitivním ovládáním.

Vícepráce

V aplikaci budete mít všechny vícepráce přehledně zaznamenány a dostupné online, což vám zajistí jasný přehled o jejich rozsahu a nákladech. Díky elektronickému podpisu budou vícepráce oficiálně potvrzeny, což zajistí transparentnost a eliminuje možné budoucí nedorozumění.

Stavební deník

Elektronický stavební deník v aplikaci Buldo, vybavený kvalifikovaným elektronickým podpisem, je plně v souladu s českou legislativou. Počasí pro vaši lokaci stavby se do deníku načítá automaticky, s možností výběru konkrétního času. Dále můžete snadno přidávat záznamy o docházce zaměstnanců z firemní databáze, použitých strojích a nářadí z vašeho inventáře, a také o dodaných materiálech, včetně možnosti přiložení dodacích listů či faktur.

Timeline

Komunikujte online s celým týmem právě tak, jak jste zvyklí ze sociálních sítí, včetně možnosti přidávat fotografie nebo jiné přílohy. Tato funkce umožňuje rychlé sdílení důležitých informací s celou pracovní skupinou v reálném čase.

Zaměstnanci

Správa zaměstnanců, zaznamenávání docházky a sledování odpracovaných hodin s přístupem ke kompletním kartám vašich pracovníků. Díky tomu si udržíte perfektní přehled o výkonu vašeho týmu.

Dokumenty

Veškerá dokumentace vašeho stavebního projektu bude přehledně shromážděna na jednom místě a stále s vámi. Ztracené nebo zmačkané plány a dokumenty se stanou minulostí.

Práva v aplikaci

Individuální nastavení práv vám poskytne plnou kontrolu nad tím, kdo má přístup k jednotlivým funkcím v aplikaci. Díky tomu můžete snadno řídit, kdo kam může nahlížet, a tato oprávnění můžete také kdykoliv upravit dle aktuálních potřeb.

Počasí

Předpověď i historie počasí se automaticky nahrávají do zápisu ve stavebním deníku podle zadané hodiny a GPS stavby, což vám poskytne přesné a aktuální údaje bez nutnosti ručního zapisování.

Stroje a nářadí

Správa strojů a nářadí zahrnující možnost zaznamenávání servisních prohlídek a sledování termínů technických kontrol, vám umožní efektivně spravovat vaše vybavení.