Rubriky
Stavební deník Stavební legislativa

Jak archivovat stavební deník a vyhnout se vysokým pokutám?

Stavební deník je klíčovým dokumentem, který slouží pro dokumentaci a sledování průběhu stavebních prací. Jeho správná archivace je nezbytná jednak z důvodu zákonné povinnosti a jednak umožňuje poskytnutí důkazů a dokumentace v případě budoucích sporů. V tomto článku se dozvíte, kdo je zodpovědný za archivaci stavebního deníku, jak dlouhou je nutné ho archivovat, jak může elektronický stavební deník archivaci usnadnit a jaké důsledky vám hrozí, pokud tuto povinnost zanedbáte.

Profesionální úřednice prohledávající spisy a papíry v kartotéce
Stavební deník je nutné archivovat minimálně10 let. Zdroj obrázku: stock.adobe.com

Kdo zodpovídá za archivaci

Ptáte se, kdo je vlastně zodpovědný za archivaci (a také vedení) tohoto důležitého dokumentu? Tato povinnost leží na bedrech stavebního zhotovitele, tedy toho, kdo stojí za realizací stavebního projektu, ať už se jedná o stavební firmu, developera nebo jiný subjekt. Je na něm, aby pečlivě vedl a uchovával stavební deník v souladu s platnými právními předpisy, které jsou uvedeny ve stavebním zákoně č. 283/2021 Sb (účinný od 1. 7. 2023).

Jak dlouho archivovat stavební deník

Jak už bylo zmíněno, archivace stavebního deníku je v České republice dána zákonem. Podle stavebního zákona je povinné archivovat stavební deník minimálně po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, nebo dokončení stavby, pokud u stavby není kolaudace vyžadována.

Bez ohledu na to, zda se jedná o tištěnou verzi či elektronický stavební deník, je nutné dodržovat stejnou dobu archivace. Je důležité dbát na to, aby byl stavební deník správně uložen a také chráněn během celého archivačního období a aby byl v případě potřeby vždy dostupný. Dodržování povinnosti týkající se archivace mohou kontrolovat příslušné stavební orgány.

Kopie stavebního deníku jako pojistka

Důležitým aspektem archivace stavebního deníku je uchování kopí. Doporučuje se vytvořit a uchovávat kopie pro případ ztráty, poškození nebo technických problémů s elektronickou verzí. Díky těmto kopiím budou všechny důležité informace vždy dostupné a chráněné.

Stavební deník by měl být tedy archivován alespoň ve dvou kopiích – jedna u stavebníka, který byl zodpovědný za stavbu, a druhá u stavbyvedoucího. V ideálním případě existuje ještě třetí kopie, kterou má k dispozici zákazník, pro kterého byla stavba realizována. Tím se zajistí, že je veškerá dokumentace bezpečně uložena a snadno dostupná.

Dva prsty ruky opřené o bílou lesklou desku před stohem časopisů.
Díky kopiím jsou informace ze stavebního deníku v bezpečí. Zdroj obrázku: stock.adobe.com

Snadná archivace a ochrana dat

S neustálým rozvojem technologií stále více stavebních společností objevuje výhody elektronického stavebního deníku. Elektronická verze stavebního deníku umožňuje snadnější a přesnější záznam událostí, rychlé vyhledávání a filtrování informací, možnost připojení fotografií nebo jiných dokumentů. Navíc je elektronický stavební deník snadno přenosný a můžete jej jednoduše zabezpečit, což minimalizuje riziko jeho ztráty nebo poškození. S online stavebním deníkem je také jednoduché vytvářet kopie, které můžete ukládat na cloudové uložiště. Díky tomu budou data dobře chráněna a vždy snadno dostupná.

Důsledky nearchivování stavebního deníku

Nedodržení archivace stavebního deníku nebo jeho ztráta může být považováno za porušení povinností vyplývajících ze stavebního zákona a mohou mít vážné následky. Stavební orgány mají právo v takovém případě uložit pokutu a její výše se může vyšplhat až na 500 tisíc korun. Kromě pokuty může mít nearchivování stavební deníku také negativní dopad i na samotný průběh stavebního procesu, například při prodloužení stavebního řízení nebo při řešení případných sporů. Z těchto důvodů je velmi důležité dbát na správnou a bezpečnou archivaci stavebního deníku.

Pokud dojde ke ztrátě stavebního deníku, je možné vyžádat si její kopii buď u stavbyvedoucího, nebo na příslušném stavebním úřadě.

Správná archivace stavebního deníku je nezbytná jak z pohledu dodržení zákonných povinností, tak pro řešení případných budoucích sporů. Nedodržení této povinnosti může mít závažné důsledky, včetně vysokých pokut a negativního dopadu na průběh stavebního procesu. Celý proces archivace může usnadnit elektronický stavební deník, který poskytuje výhody v nejen oblasti ochrany dat. Vyzkoušejte elektronický stavební deník zdarma a přesvědčte se o tom sami.