Vícepráce

Sekci pro správu víceprací/méněprací naleznete pod ikonou Vícepráce v pravém horním menu.

Screenshot, na kterém je zobrazen ikona pro sekci Vícepráce v elektronickém stavebním deníku Buldo.

Vícepráce (případně méněpráce) v aplikaci vytvoříte pomocí tlačítka Přidat vícepráci.

Screenshot, na kterém je zobrazeno tlačítko pro přidání vícepráce v aplikaci Buldo.

Zda chcete zadat vícepráci nebo méněpráci si zvolíte přímo v kartě:

Gif, na kterém je zobrazeno, jak změnit vícepráci na méněpráci v aplikaci Buldo.

Vyplníte všechna požadovaná pole a v případě, že zápis budete ještě v budoucnu doplňovat, kliknete na tlačítko Uložit.

V této fázi můžete vybrat uživatele, který bude zápis podepisovat, ale není to nezbytně nutné (můžete ho označit kdykoliv později).

 

Pokud je váš zápis již ve finální podobě, vyberete uživatele (pokud jste tak již neučinili při pouhém uložení zápisu, viz výše), který má vícepráce schválit/podepsat a kliknete na tlačítko Uložit a zavřít.

! Pokud kliknete na Uložit a zavřít, už nebude možné v zápisu provádět jakékoliv úpravy.

i Uživatel, kterého označíte k podpisu, obdrží e-mail s výzvou k podpisu a také autorizační zprávu přímo do aplikace Buldo.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak označit uživatele k podpisu a uložit zadanou vícepráci v aplikaci Buldo.

Po uložení vícepráce se automaticky vrátíte na přehled. Fázi, v jaké se zápis nachází, poznáte podle příslušného statusu:

V přípravě = vícepráce jsou uložené, je možné v nich provádět úpravy.

K odsouhlasení = vícepráce jsou uložené a uzavřené, není možné v nich provádět úpravy a čekají na podpis/schválení.

Podepsáno = vícepráce jsou schválené/podepsané, není možné v nich provádět úpravy.

Screenshot, na kterém je zobrazen přehled víceprací s označením fází, ve které se nachází (v aplikaci Buldo).

Vícepráce si můžete snadno vyexportovat do excelové tabulky kliknutím na Exportovat.

 

Jednotlivé vícepráce/méněpráce si můžete také stáhnout jako PDF:

 

K dohledání vícepráce/méněpráce můžete použít vyhledávací okno:

 

Vícepráce (méněpráce) si můžete seřadit podle abecedy případně od největšího po nejmenší nebo naopak v rámci jednotlivých sloupců.