Stavební deník

Do karty Deník se přepnete kliknutím na odpovídající ikonu v menu (vpravo nahoře).

Screenshot, na kterém je zobrazeno umístění ikony elektronického stavebního deníku v aplikaci. Buldo.

Vpravo nahoře kliknete na tlačítko Nový zápis.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak vytvořit nový zápis ve stavebním deníku v aplikaci Buldo.

Před vytvořením prvního zápisu do deníku po Vás bude aplikace požadovat vyplnění údajů týkajících se stavebního deníku.

Screenshot, na kterém je zobrazeno dialogové okno s požadavkem na vyplnění důležitých informací k elektronickému stavebnímu deníku v aplikaci Buldo.

Roli na stavbě vyberete pomocí šipky na konci řádku, díky které se dostanete do nabídky jednotlivých možností rolí.

Vyplněné údaje uložíte kliknutím na tlačítko Uložit údaje.

Upozornění: telefonní číslo musí začínat předvolbou – například +420.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak uložit povinné údaje ke stavebnímu deníku v aplikaci Buldo.

Zápis do stavebního deníku vložíte kliknutím na tlačítko Nový zápis.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak vytvořit nový zápis ve stavebním deníku v aplikaci Buldo.

Otevře se vám karta, na které si vyberete konkrétní druh zápisu, který chcete do deníku zapsat.

Screenshot, na kterém jsou zobrazeny jednotlivé tematické karty vztahující se k zápisu do elektronického stavebního deníku v aplikaci Buldo.

 

Klikněte na záložku Provedená práce.

Screenshot, na kterém je zobrazena záložka Provedené práce ve stavebním deníku v aplikaci Buldo.

Do karty zapište název provedené práce, její popis, nahrajte přílohy (např. fotografie) a uložte kliknutím na ikonu Vložit do deníku.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak vyplnit kartu Provedené práce ve stavebním deníku v aplikaci Buldo.

K zápisu docházky můžete použít buď zjednodušený nebo podrobný zápis.

1) Zjednodušený zápis docházky

Klikněte na záložku Docházka, automaticky se vám otevře karta pro zjednodušený zápis.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak vytvořit jednoduchý zápis v elektronickém stavebním deníku v aplikaci Buldo.

Vyplňte potřebné údaje, zapište si poznámku a event. nahrajte přílohu ze svého zařízení.

Počet osob můžete buď zapsat do buňky ručně nebo můžete k volbě počtu pracovníků použít šipky.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak zapsat do zjednodušeného přehledu docházky počet pracovníků.

Časový údaj týkající se přítomnosti pracovníků zapíšete kliknutím do pole od a do. Po kliknutí se otevře okno, ve kterém označíte potřebný časový údaj.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak zapsat časový údaj do zjednodušené docházky pracovníků v elektronickém stavebním deníku v aplikaci Buldo.

Požadovaný časový údaj zvolíte kliknutím na šedé kolečko a přetažením na konkrétní čas.

Pokud potřebujete, vepište poznámku nebo přiložte soubor a následně záznam uložte kliknutím na ikonu Vložit do deníku.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak zapsat poznámku a vložit soubor ve zjednodušené docházce v elektronickém stavebním deníku v aplikaci Buldo.

2) Podrobný zápis docházky

Na kartu, do které můžete zapsat podrobný zápis docházky, se dostanete tak, že kliknete na záložku Docházka a následně na záložku Podrobný zápis.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak zapsat podrobný zápis docházky v elektronickém stavebním deníku aplikace Buldo.

Pracovníky můžete do docházky vkládat dvěma způsoby: ručně nebo pomocí importu.

Ruční zadání

Zapíšete jméno, příjmení a čas přítomnosti na pracovišti – pro každého pracovníka máte k dispozici samostatný řádek.

Upozornění: Pokud zadáte pracovníka do zápisu ručně, nepropíše se vám do seznamu osob stavby.

Screenshot obrazovky, na kterém je ukázáno, jak vyplnit podrobný zápis docházky v elektronickém stavebním deníku aplikace Buldo.

Nový řádek pro dalšího pracovníka přidáte kliknutím na tlačítko Přidat řádek.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak přidat řádek v podrobném zápisu docházky v elektronickém stavebním deníku aplikace Buldo.

Čas můžete vepsat ručně nebo klikněte na ikonu hodin a vyberte potřebný časový údaj – postup je stejný jako u zjednodušeného zápisu.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, kam zapsat údaje v podrobném zápisu docházky v elektronickém stavebním deníku v aplikaci Buldo.

Import dat

Docházku jednotlivých pracovníků můžete také snadno vložit pomocí importování údajů přímo z deníku přes tlačítko Importovat.

Screenshot obrazovky, na kterém je ukázáno, kde se nachází tlačítko pro import dat do docházky ve stavebním deníku v aplikaci Buldo.

V případě potřeby dopište poznámku, nahrajte přílohu a následně záznam uložte pomocí tlačítka Vložit do deníku.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak zapsat poznámku, přidat přílohu a uložit zaznamenanou docházku v elektronickém stavebním deníku Buldo.

Pro zápis počasí si vyberte kartu s názvem Počasí. Záznam můžete zapsat ručně nebo můžete využít možnost načítání automatického počasí. Abyste mohli využít možnost automatického načítání počasí, musíte mít v profilu stavby vyplněné GPS stavby (viz Nápověda/Stavby/Vytvoření nové stavby).

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak zadat údaje o počasí do elektronického stavebního deníku Buldo.

Pokud máte zadané GPS, počasí máte v zápisu již automaticky načtené. Pokud chcete načíst údaje o počasí v konkrétním čase, klikněte na řádek s ikonou slunce.

Pokud chcete zadat počasí, které bylo aktuální v konkrétním čase, klikněte na Upravit čas a nastavte si čas, pro který se mají záznamy o počasí zobrazit.

Následně vložte záznam do deníku pomocí tlačítka Vložit do deníku.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak zadat údaje o počasí do elektronického stavebního deníku v aplikaci Buldo.

Vložený zápis můžete upravit nebo smazat pomocí příslušných ikon v pravé spodní části. Pro úpravu klikněte na ikonu Tužka a pro smazání na ikonu Koš.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak odstranit zápis o počasí z elektronického stavebního deníku v aplikaci Buldo.

 

 

Informace o využívaných strojích máte možnost zapsat do karty, do které se dostanete kliknutím na záložku Stroje.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak vypadá sekce stroje v elektronickém stavebním deníku Buldo.

Do karty můžete zapsat stroje a potřebné údaje dvojím způsobem: ručně nebo pomocí importu.

Ruční zápis:

Vyplníte potřebné údaje ke stroji, který chcete do stavebního deníku zapsat. Pokud máte strojů více, pro zápis dalšího stroje kliknete na tlačítko Přidat stroj na stavbu.

Upozornění: Pokud přidáte stroj ručně, nepropíše se vám do seznamu strojů, které máte přiřazené ke stavbě.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak ručně zapsat údaje o stroji na stavbě do elektronického stavebního deníku Buldo.

Počet hodin můžete vepsat ručně nebo použijte k zápisu šipky v dané buňce.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak ručně zapsat počet hodin k danému stroji na stavbě v elektronickém stavebním deníku Buldo.

Pokud potřebujete záznam smazat, klikněte na ikonu Koš na konci řádku.

Pokud chcete záznam upravit, nejprve původní záznam smažte pomocí ikony Koš a následně zadejte nové údaje.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak odstranit záznam ke stroji v elektronickém stavebním deníku Buldo.

Import:

Záznamy k používaným strojům můžete také snadno vložit pomocí importování údajů přímo z deníku – klikněte na Importovat stroje stavby.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak importovat stroje do záznamu elektronického stavebního deníku v aplikaci Buldo.

V případě potřeby doplňte poznámku, přiložte soubor a uložte záznam kliknutím na Vložit do deníku.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak přidat poznámku a přílohu k záznamu o strojích v elektronickém stavebním deníku Buldo.

 

Informace o použitých materiálech máte možnost zapsat do karty, do které se dostanete kliknutím na záložku Materiály.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak vypadá sekce materiály ve stavebním deníku Buldo.

Do předepsaných polí vyplníte potřebné údaje.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak vyplnit sekci materiály v elektronickém stavebním deníku Buldo.

Údaj týkající se množství můžete vepsat ručně nebo jej navolte pomocí šipek.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak vyplnit množství u materiálu v zápisu elektronického stavebního deníku v aplikaci Buldo.

Jednotky můžete vepsat ručně nebo si vybrat z nabídky, která se vám automaticky rozbalí po kliknutí do buňky Jednotka.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak vyplnit jednotku množství v sekci materiály u zápisu v elektronickém stavebním deníku Buldo.

Záznam můžete smazat kliknutím na ikonu Koš na konci řádku.

Pokud potřebujete zapsat údaje k dalšímu materiálu, přidejte si další řádek kliknutím na Přidat materiál.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak odstranit / přidat řádek s materiálem v zápisu elektronického stavebního deníku Buldo.

V případě potřeby dopište poznámku, nahrajte přílohy a uložte kliknutím na Vložit do deníku.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak zapsat poznámku, přidat přílohu a uložit záznamy v elektronickém stavebním deníku Buldo v sekci materiály.

K zápisu dalších textových záznamů využijte prostor na kartě Textové záznamy. Vepište potřebný text, nahrajte potřebné soubory a uložte kliknutím na Vložit do deníku.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak zapsat informace do sekce textové záznamy v elektronickém stavebním deníku Buldo.

Upozornění:

Doporučujeme používat funkci Vlastnoruční podpis jen ve výjimečných situacích, protože tento podpis nemá stejnou váhu, jako certifikovaný (kvalifikovaný) elektronický podpis, který je v aplikaci Buldo běžně používán.

Po uzavření denního záznamu není již možné vlastnoruční podpis použít.

Postup:

  1. Po uvedení všech potřebných informací do zápisu ve stavebním deníku, si otevřete poslední záložku Vlastnoruční podpis.
  2. Kliknete na tlačítko Vložit vlastnoruční podpis.
  3. Vyplníte jméno osoby, která se bude podepisovat a vyberete z nabídky (případně ručně zapíšete) její roli na stavbě.
  4. Pokud chcete zadat další informace k osobě (kontaktní údaje, IČO apod.), kliknete na Zadat více informací.
  5. Po podpisu dané osoby kliknete na Uložit podpis.

Na tabletu nebo chytrém telefonu (tedy s dotykovým displejem) vytvoříte dopis pomocí prstu – podepisující se podepíše přímo na displej.

Na počítači (notebooku) můžete vytvořit podpis pomocí myši (například jako byste to udělali v malování).

Zápis v elektronickém stavebním deníku si můžete prohlédnout/stáhnout v soboru PDF. Nejedná se o export stavebního deníku, ale pouze o náhled zápisu, proto je PDF označeno vodotiskem.

Screenshot, na kterém je zobrazena možnost PDF náhledu denního zápisu v elektronickém stavebním deníku Buldo.

Náhled v PDF se automaticky stáhne do vašeho zařízení a vypadá takto:

Před uzavřením zápisu můžete ještě změnit datum zápisu – klikněte na tři tečky:

Screenshot obrazovky, který zobrazuje, jak změnit datum denního zápisu před jeho uzavřením v aplikaci Buldo.

Z nabídky vyberte položku Změnit datum.

Screenshot obrazovky, na kterém je zachycen seznam položek, mezi kterými je požadovaná položka Změnit datum zápisu v elektronickém stavebním deníku Buldo.

Datum změníte kliknutím kamkoliv do příslušného řádku nebo na ikonu Kalendář.

Po změně data klikněte na Uložit. Pokud si změnu nepřejete, klikněte na Zavřít a záznam se uloží bez provedených změn.

Screenshot, na kterém je zobrazena změna data denního zápisu v elektronickém stavebním deníku Buldo.

 

 

Pokud chcete zápis zkopírovat, klikněte na tlačítko Duplikovat. Duplikovat můžete všechny zápisy – tzn. otevřené, uzavřené i podepsané.

! Při duplikaci zápisu se nezkopírují přílohy, je třeba je znovu do zápisu nahrát.

Klikněte na tři tečky:

Screenshot obrazovky, který zobrazuje, jak změnit datum denního zápisu před jeho uzavřením v aplikaci Buldo.

Z nabídky vyberte položku Duplikovat.

Screenshot obrazovky, na kterém je zobrazena položka Duplikovat v denním záznamu elektronického stavebního deníku Buldo.

Otevře se vám karta, do které zapíšete požadovaný datum a v případě, že chcete zápis uložit, kliknete na tlačítko Duplikovat zápis. Pokud zápis nakonec zkopírovat nechcete, kliknete na tlačítko Zavřít.

Screenshot obrazovky, na kterém je zobrazena změna data duplikovaného záznamu v elektronickém stavebním deníku Buldo.

 

Pro odstranění zápisu klikněte na tlačítko Smazat.

Upozornění: Zápis je možné smazat jen pokud NENÍ uzavřený.

Klikněte na tři tečky:

Screenshot obrazovky, který zobrazuje, jak změnit datum denního zápisu před jeho uzavřením v aplikaci Buldo.

Z nabídky vyberte položku Smazat.

Screenshot obrazovky, na kterém je zachyceno, jak smazat zápis v elektronickém stavebním deníku Buldo.

Objeví se ověřovací okno. Pokud chcete zápis opravdu smazat, klikněte na Smazat trvale. Pokud si přejete zápis zachovat, klikněte na Ponechat beze změny.

Screenshot, na kterém je zobrazena ověřovací tabulka ke smazání zápisu v online stavebním deníku Buldo.

 

Pokud je váš zápis hotový a nechcete v něm již provádět žádné úpravy, klikněte na Uzavřít zápis.

Screenshot obrazovky, na kterém je zachyceno tlačítko pro uzavření zápisu v elektronickém stavebním deníku Buldo.

Označte všechny uživatele, u kterých chcete, aby zápis podepsali  – klikněte na šipku a vyberte z nabídky uživatelů. Z nabídky můžete vybrat libovolné množství uživatelů, kteří mají zápis potvrdit svým elektronickým podpisem.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak vybrat uživatele k podpisu zápisu v elektronickém stavebním deníku Buldo.

Pokud máte vybraného uživatele, klikněte na Uzavřít zápis.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak uzavřít zápis v online stavebním deníku Buldo.

Zápis podepíšete kliknutím na tlačítko Podepsat, které naleznete vpravo nahoře.

Screenshot obrazovky, na kterém je zobrazeno tlačítko sloužící k podpisu zápisu v elektronickém stavebním deníku Buldo.

Samotný podpis zápisu provedete výběrem příslušného certifikátu, zápisem vašeho PINu certifikátu a kliknutím na tlačítko Podepsat zápis.

Screenshot obrazovky, na kterém je zachycen návod, jak podepsat elektronickým podpisem zápis v online stavebním deníku Buldo.

 

Stavební deník si můžete snadno vyexportovat a uložit jako PDF nebo vytisknout. Můžete ho exportovat celý nebo si vyfiltrovat jen konkrétní období nebo typy zápisů.