Dokumenty

Sekci dokumenty ke stavbě naleznete pod ikonou Dokumenty v pravém horním menu.

Screenshot obrazovky, na které je vyznačena ikona pro sekci Dokumenty v aplikaci Buldo.

Novou složku/podsložku si vytvoříte kliknutím na ikonu plus vedle složky, ke které chcete novou podsložku vytvořit. Složky v sekci Dokumenty fungují na stejném principu, jako složky ve vašem počítači.

Screenshot obrazovky, na kterém je zachyceno, jak přidat novou složku do sekce Dokumenty v aplikaci Buldo.

Nové podsložky můžete vytvářet i ke složkám, které jste sami vytvořili.

Vámi vytvořenou složku můžete také upravit (její název) kliknutím na tři tečky na konci řádku a dále kliknutím na ikonu Tužka. Pokud chcete složku odstranit, kliknete na tři tečky na konci řádku a následně na ikonu Koš.

Nový soubor nahrajete do složky velmi snadno. Nejprve si vyberte složku, do které má být soubor nahrán a na tu klikněte. V pravé části klikněte na Nahrát soubor a následně klikněte do okna s popisem Nahrání souboru. Vyberte jeden nebo více souborů ve vašem zařízení, které mají být nahrány, a klikněte na Otevřít. Po nahrání souborů zavřete okno křížkem v pravém horním rohu.

Pokud chcete soubor odstranit, klikněte na ikonu Koš na konci příslušného řádku.

V dokumentech na konci seznamu složek uvidíte dvě automaticky vytvořené složky: Přílohy (deník) a Přílohy (timeline). Do těchto složek se automaticky nahrávají všechny soubory, které jsou nahrány do stavebního deníku nebo do sekce Timeline.

Screenshot obrazovky, na kterém jsou označeny automaticky vygenerované složky v sekci Dokumenty v aplikaci Buldo.