Stroje a nářadí

Stroje a nářadí, které máte uložené v této sekci, můžete snadno přiřadit ke stavbě – Stroje na stavbě (abyste nemuseli u každé nové stavby opakovaně vyplňovat totožné údaje ke stroji/nářadí). Ze stavby můžete následně údaje snadno importovat do zápisu ve stavebním deníku.

Do sekce Stroje a nářadí se prokliknete přes menu, které je umístěné v levé části obrazovky:

Screenshot obrazovky, na kterém je označena ikona pro sekci Stroje a nářadí v aplikaci Buldo.

Nové nářadí/stroj přidáte do seznamu kliknutím na tlačítko Přidat stroj.

Screenshot obrazovky, na kterém je označeno tlačítko pro přidání nového stroje nebo nářadí do seznamu nový stroj v aplikaci Buldo.

Údaje daného stroje můžete jednoduše upravit kliknutím na ikonu Tužka na konci řádku příslušného stroje.

Screenshot obrazovky, na kterém je označena ikona pro úpravy položek strojů a nářadí v aplikaci Buldo.

Stroj můžete odstranit ze seznamu dvojím způsobem.

Buď kliknete na ikonu Koš na konci řádku u příslušeného stroje nebo přímo v kartě stroje kliknete na tlačítko Smazat stroj.

Screenshot obrazovky, na kterém je označena ikona koše pro odstranění stroje nebo nářadí ze seznamu v aplikaci Buldo.