Pracovní skupiny na stavbě

V rámci stavby si můžete vytvářet pracovní skupiny na kartě Pracovní skupiny. Na tuto kartu se dostanete kliknutím na ikonu Skupiny, která se nachází v menu vpravo nahoře.

Screenshot, na kterém je zobrazena ikona pro pracovní skupiny na úrovni stavby v elektronickém stavebním deníku Buldo.

Pracovní skupinu přidáte pomocí tlačítka Přidat skupinu. Vyplníte potřebné údaje, které následně uložíte kliknutím na tlačítko Uložit.

Pracovní skupinu upravíte tak, že v daném řádku kliknete na ikonu Tužka. Tímto krokem se dostanete do karty, ve které můžete měnit zapsané údaje.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak upravit pracovní skupinu v online stavebním deníku Buldo.

Pokud nechcete úpravy uložit, klikněte na tlačítko Zpět – tímto krokem se vrátíte zpět na přehled pracovních skupin.

Pro uložení změň klikněte na talčítko Uložit/Uložit a zůstat.

Pokud se rozhodnete pracovní skupinu odstranit, klikněte na tlačítko Smazat.

Screenshot, na kterém jsou zobrazena tlačítka sloužící k uložení nebo odstranění úprav v sekci pracovní skupiny v elektronickém stavebním deníku Buldo.

Pracovní skupinu odstraníte tak, že v daném řádku kliknete na ikonu Koš.

Screenshot, na kterém je zobrazeno tlačítko, pomocí kterého je možné odstranit pracovní skupinu v elektronickém stavebním deníku Buldo.

Po kliknutí na ikonu Koš, se zobrazí potvrzovací okno, ve které odstranění potvrdíte kliknutím na tlačítko Smazat trvale. V případě, že si odstranění pracovní skupiny rozmyslíte, klikněte na tlačítko Ponechat beze změny.

Screenshot, na kterém je zobrazeno potvrzovací okno k odstranění skupiny v aplikaci Buldo.