Stavby

Na přehled vašich staveb se dostanete snadno a rychle jedním kliknutím na ikonku Stavby, kterou najdete v horním i postranním menu.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak vypadá sekce stavby ve stavebním deníku Buldo

Pořadí staveb změníte snadno na počítači nebo notebooku (pořadí staveb nelze měnit na dotykových zařízeních) chycením a přetažením stavby na požadované místo:

Pro založení vaší nové stavby klikněte ve vašem profilu na zelené tlačítko Založit novou stavbu, které se nachází v pravém horním rohu.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, kde najít tlačítko pro založení nové stavby v aplikaci Buldo.

Vyskočí vám okno, ve kterém vyplníte název stavby. Následně kliknete na zelené tlačítko Vytvořit novou stavbu.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak vypadá sekce vytvořit novou stavbu v aplikaci Buldo.

Po založení nové stavby se vám automaticky otevře karta Profil stavby, do které máte možnost vyplnit údaje týkající se dané stavby.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak vypadá sekce profil stavby v aplikaci Buldo.

Díky vyplnění GPS souřadnic, budete moci ve stavebním deníku moci využívat automatické vkládání počasí. GPS souřadnice získáte tak, že vyplníte adresu stavby a kliknete na tlačítko Vyhledat GPS.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak nahrát video stavby ve aplikaci Buldo.

 

Do profilu stavby můžete nahrát fotografii stavby – kliknete na tlačítko Nahrát foto a vyberete soubor z vašeho zařízení.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak nahrát fotografii stavby v aplikaci Buldo.

 

Do profilu stavby můžete také nahrát video stavby – kliknete na řádek s popisem Video stavby a do daného řádku vložte odkaz na video ve formátu MP4 nebo MOV.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak nahrát video stavby ve aplikaci Buldo.

Po vyplnění všech potřebných údajů, klikněte na tlačítko uložit, které se nachází vpravo dole.

Screenshot obrazovky, na kterém je zobrazen profil stavby a tlačítko Uložit v aplikaci Buldo.