Pracovní skupiny

Do sekce Pracovní skupiny se prokliknete přes menu, které je umístěné v levé části obrazovky:

Screenshot obrazovky, na kterém je zobrazena ikona pomocí které se uživatel proklikne do sekce Pracovní skupiny v aplikaci Buldo.

Novou pracovní skupinu vytvoříte kliknutím na tlačítko Přidat skupinu.

Screenshot obrazovky, na kterém je zobrazeno tlačítko pro vytvoření nové pracovní skupiny v aplikaci Buldo.

Pracovní skupiny (jejich údaje, členy apod.) můžete jednoduše upravit kliknutím na ikonu Tužka na konci řádku příslušné skupiny.

Screenshot obrazovky, na kterém je označena ikona pro úpravu údajů u pracovní skupiny v aplikaci Buldo.

Pracovní skupinu můžete odstranit ze seznamu dvojím způsobem.

Buď kliknete na ikonu Koš na konci řádku u příslušné skupiny, nebo přímo v kartě pracovní skupiny kliknete na tlačítko Smazat.

Screenshot obrazovky, na kterém je vyznačena ikona koše pro odstranění pracovní skupiny z aplikace Buldo.