Osoby na stavbě

Osoby spjaté se stavbou můžete přidávat a spravovat na kartě Osoby na stavbě. Na tuto kartu se dostanete kliknutím na ikonu Osoby, která se nachází v pravé části horního menu.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, kde najít sekci osoby na stavbě v aplikaci Buldo.

Osoby můžete přidat dvěma způsoby. Buď můžete použít funkci Importovat, nebo zadáte jednotlivé osoby ručně pomocí tlačítka Přidat osobu.

Screenshot, na kterém jsou zobrazeny možnosti vkládání osob ke stavbě v aplikaci Buldo.

Importování osob na stavbě

Po kliknutí na tlačítko Import, se vám otevře karta, do které můžete nahrát osoby ze sekce Zaměstnanci.

Screenshot obrazovky, na kterém je zobrazeno tlačítko import pro vložení osob ke stavbě ze sekce zaměstnanci v aplikaci Buldo.

Ruční přidání osoby na stavbě

Po kliknutí na tlačítko Přidat osobu, se vám otevře karta, do které budete zapisovat potřebné informace do připravených polí.

! Osoba, kterou přidáte ke konkrétní stavbě, se vám nikam jinam nepropíše, tzn. nenajdete ho mezi zaměstnanci vaší společnosti, které spravujete přes levé menu – položka Zaměstnanci.

Screenshot, na kterém je zobrazeno, jak vypadá karta osoby na stavbě v aplikaci Buldo.

Jméno a příjmení zaměstnance, telefonní kontakt a e-mailovou adresu vepište do připravených řádků. Fotografii nahrajete tak, že kliknete na ikonu Nahrát foto a vyberete požadovaný soubor z vašeho zařízení.

Screenshot obrazovky, na kterém je zobrazena karta osoby na stavbě s označenými poli k vyplnění v aplikaci Buldo.

Pokud přidáváte zaměstnance externí firmy, klikněte na přepínač Zaměstnanec externí firmy. Objeví se vám tabulka, do které můžete zadat potřebné údaje.

Screenshot obrazovky, na kterém je znázorněna karta pro zápis osoby na stavbě - externisty v aplikaci Buldo.

Pozici zaměstnance a kvalifikaci zapíšete ručně kliknutím do příslušného řádku.

Screenshot obrazovky, na kterém je ukázána karta osoby na stavbě s označenými poli k vyplnění v aplikaci Buldo.

Řidičské oprávnění můžete buď zapsat ručně, nebo si vybrat z nabídky, která se vám automaticky zobrazí po kliknutí do příslušného řádku (event. po kliknutí na šipku na konci daného řádku).

Gif vytvořený ze screenshotu obrazovky, na kterém je ukázáno, jak vyplnit řidičské oprávnění u osoby na stavbě v aplikaci Buldo.

Pokud chcete některý ze zapsaných záznamů odstranit, klikněte na křížek u daného záznamu.

Screenshot obrazovky, na kterém je ukázáno, jak odstranit údaj u osoby na stavbě v aplikaci Buldo.

Pokud chcete záznam opustit bez uložení změn, klikněte na tlačítko Zpět.

Následně se vám otevře vyskakovací okno, ve kterém buď potvrdíte svůj záměr opustit kartu bez uložení zapsaných údajů kliknutím na tlačítko Pokračovat bez uložení, nebo zapsané údaje uložíte kliknutím na tlačítko Uložit a zůstat.

Pokud chcete pokračovat v úpravách bez uložení údajů, klikněte na křížek v pravém horním rohu.

Screenshot obrazovky, na kterém je označeno, jak uložit záznamy u osoby na stavbě v aplikaci Buldo.

Zapsané údaje můžete uložit dvěma způsoby:

Kliknutím na tlačítko Uložit a zůstat – zapsané údaje uložíte a dále můžete pokračovat v úpravách.

Kliknutím na tlačítko Uložit se vaše údaje uloží a automaticky se vrátíte zpět na kartu Osoby stavby.

Screenshot obrazovky, na kterém jsou zobrazena tlačítka pro uložení záznamů u osoby na stavbě v aplikaci Buldo.

Údaje upravíte tak, že v daném řádku kliknete na ikonu Tužka. Tímto krokem se dostanete do karty, ve které můžete provádět změny údajů.

 

Gif, na kterém je zobrazeno, jak upravit údaje u osoby na stavbě v aplikaci Buldo.

 

Pokud si přejete smazat vámi zadanou osobu, klikněte na ikonu Koš na konci daného řádku.

Screenshot obrazovky, na kterém je ukázána ikona tužky, která slouží k odstranění osoby ze stavby v aplikaci Buldo.