Stroje na stavbě

Na kartu Stroje na stavbě, na které můžete spravovat své stroje a nářadí, se dostanete kliknutím na ikonu Stroje, která se nachází v pravé horní části.

Screenshot, na kterém je zobrazena ikona ke kartě Stroje na stavbě v aplikaci Buldo.

Stroje a nářadí můžete přidat dvěma způsoby. Buď můžete použít funkci Importovat, nebo můžete zadat jednotlivé stroje/nářadí ručně pomocí tlačítka Přidat stroj.

Screenshot, na kterém jsou zobrazeny způsoby přidání stroje ke stavbě v aplikaci Buldo.

Importování strojů/nářadí

Po kliknutí na tlačítko Import, se vám otevře karta, do které můžete nahrát stroje ze sekce Stroje a nářadí.

Po vložení vybraných strojů se dostanete zpět na přehled strojů buď pomocí tlačítka Zavřít (vlevo dole) nebo kliknutím na Zpět (vpravo nahoře).

Ruční přidání stroje/nářadí

Po kliknutí na tlačítko Přidat stroj, se vám otevře karta, do které budete zapisovat potřebné informace do připravených polí.

! Stroj, který přidáte ke konkrétní stavbě, se vám nikam jinam nepropíše, tzn. nenajdete ho mezi stroji vaší společnosti, které spravujete přes levé menu – položka Stroje a nářadí.

Údaje u jednotlivých strojů můžete upravit tak, že v daném řádku kliknete na ikonu Tužka. Tímto krokem se dostanete do karty, ve které můžete provádět potřebné změny.

Screenshot, na kterém je označena ikona Tužky, kterou se provádí úpravy údajů u stroje na stavbě v aplikaci Buldo.

V rámci úprav můžete jednoduše daný stroj přidat do pracovní skupiny (do již existující nebo si vytvoříte novou).

! Takto přidaný stroj zůstane zapsán jen v rámci konkrétní stavby. Tzn. nepropíše se mezi ostatní stroje společnosti, které se přidávají do sekce Stroje a nářadí, kterou najdete v levém postranním menu. 

Vybraný stroj/nářadí odstraníte ze stavby pomocí ikony Koš, která se nachází na konci řádku příslušného stroje/nářadí.

Screenshot obrazovky, na kterém je zvýrazněná ikona koše, pomocí které lze odstranit stroj ze stavby v aplikaci Buldo.