Rubriky
Stavební legislativa

Elektronické autorizační razítko: Revoluce v digitálním podpisu pro stavebnictví

Elektronické autorizační razítko (EAR) přináší do světa architektury a stavebnictví zásadní změnu. Od ledna 2024 se stává nezbytným nástrojem pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Tento moderní nástroj zjednodušuje administrativu, zvyšuje bezpečnost a přináší ekologické výhody. Podívejme se na jeho fungování, výhody a důležitost pro český stavební sektor.

Co je elektronické autorizační razítko?

Elektronické autorizační razítko je digitální obdoba tradičního razítka a podpisu, která umožňuje autorizovaným osobám elektronicky podepisovat a ověřovat dokumenty. Díky certifikátům od akreditovaných poskytovatelů splňuje EAR všechny požadavky na bezpečnost a právní závaznost, což zajišťuje jeho důvěryhodnost.

Ruka, která drží mezi prsty razítko na dokumentu, který je položený na stole společně s dalšími dokumenty a notebookem.
Elektronické autorizační razítko je moderní náhrada klasického razítka a podpisu. Zdroj obrázku: stock.adobe.com

Jak funguje EAR?

Elektronické autorizační razítko je založeno na technologii elektronického podpisu. Proces zahrnuje tyto kroky:

1. Získání certifikátu
Autorizovaná osoba obdrží elektronický certifikát od akreditovaného poskytovatele.

2. Integrace do softwaru
Certifikát se implementuje do softwaru pro tvorbu a správu dokumentů.

3. Elektronické podepisování
Digitální certifikát připojuje elektronické razítko a podpis při podepisování dokumentů.

4. Ověření autenticity
Příjemci mohou autenticitu dokumentu ověřit prostřednictvím certifikační autority.

Výhody elektronického autorizačního razítka

Efektivita a úspora času

Elektronické autorizační razítko výrazně zrychluje administrativní procesy. Oproti tradičnímu papírovému podepisování a razítkování odpadá nutnost fyzického předávání dokumentů, což šetří čas, snižuje náklady a také šetří přírodu.

Bezpečnost a právní jistota

Díky elektronickému certifikátu je EAR vysoce bezpečné a chráněné proti padělání. Každý digitální podpis je unikátní a neoddiskutovatelně spojený s identitou podepisující osoby, což splňuje evropské nařízení eIDAS a zajišťuje plnou právní závaznost.

Ekologická odpovědnost

Přechod na elektronická autorizační razítka výrazně snižuje spotřebu papíru a dalších materiálů, což přispívá k ochraně životního prostředí. Digitalizace dokumentů rovněž minimalizuje potřebu fyzického skladování a archivace.

Povinné používání od července 2024

Od letošního července je používání EAR povinné pro všechny členy ČKAIT a ČKA. Toto nařízení podporuje širší iniciativu na digitalizaci a modernizaci stavebnictví v České republice.

Pravidla pro použití elektronického autorizačního razítka

Používání EAR je striktně regulováno, aby byla zajištěna jeho důvěryhodnost a právní platnost. Mezi základní pravidla patří:

Osobní odpovědnost: EAR je vázáno na konkrétní osobu, která nese plnou odpovědnost za správnost a pravdivost podepisovaných dokumentů.

Bezpečné uchovávání: Certifikáty musí být bezpečně uchovávány a chráněny před neoprávněným použitím.

Pravidelná obnova: Certifikáty mají omezenou platnost a musí být pravidelně obnovovány, aby byla zajištěna jejich aktuálnost a platnost.

Pro ty, kteří elektronické autorizační razítko budou používat, znamená EAR efektivnější správu dokumentů, rychlejší schvalovací procesy a méně administrativy. Elektronické razítko nejen zjednodušuje každodenní pracovní postupy, ale také zvyšuje důvěru ve veškeré digitálně podepsané dokumenty, čímž usnadňuje komunikaci a spolupráci v rámci stavebních projektů.

Přijměte výzvu k digitalizaci i vy a objevte všechny výhody vedení stavebních projektů v elektronickém stavebním deníku. Vyzkoušet si ho můžete na 14 dní zdarma a bez závazků.